cz SEMI servis s.r.o. | Stavební činnost, zemní práce, vodo&topo&plyn, elektroinstalace, doprava, EKOreg + MaR

Vodo & topo & plyn

Naše společnost disponuje dlouholetými zkušenostmi v systémech vytápění, především v oboru plynové kotle a plynová zařízení. Tuto činnost provádí naši kmenoví zaměstnanci – kvalifikovaní odborníci již od samotného vzniku firmy, který sahá až do roku 1991. Provádíme také kompletní rozvody teplé a studené vody - plast, měď, kov, nerez, rekonstrukce koupelen a bytových jader,montáž veškeré sanitární keramiky, van, sprchových koutů, závěsných systémů, rozvody vnitřní a venkovní kanalizace,kompletní dodávka a montáž ústředního a podlahového vytápění, montáž podlahových konvektorů, montáže kotelen, dodávka a montáž kotlů plynových, elektrických a kotlů na tuhá paliva, vysokotlaké i nízkotlaké rozvody páry, a průmyslové rozvody pro chemický a potravinářský průmysl. Výrobci a značky Součástí našich služeb je také prodej a montáž kotlů různých značek. Můžete si vybrat z naší široké nabídky. V nabídce naleznete více než 15 výrobců kotlů různých typů. Mezi naše hlavní dodavatele patří Viessmann, Buderus, Vaillant, Protherm. 7

Tepelná čerpadla

Zabíváme se také instalací různých druhů tepelných čerpadel. Tepelné čerpadlo je stroj, který čerpá teplo z jednoho místa na jiné vynaložením vnější práce. Obvykle je to z chladnějšího místa na teplejší. Princip tepelného čerpadla je základem řady strojů a zařízení - chladnička, mraznička, klimatizace a některé druhy vytápění. Nejčastějším typem je kompresorové tepelné čerpadlo. Pracuje na principu obráceného Carnotova cyklu (pozn. Přímý Carnotův cyklus se užívá u tepelných motorů). Chladivo v plynném stavu je stlačeno kompresorem a poté vpuštěno do kondenzátoru. Zde odevzdá své skupenské teplo. Zkondenzované chladivo projde expanzní tryskou do výparníku, kde skupenské teplo (při nižším tlaku a teplotě) přijme a odpaří se. Poté opět pokračuje do kompresoru a cyklus se opakuje. Jednou z charakteristik práce tepelného čerpadla je topný faktor.
Obr.1: Princip tepelného čerpadla - schématicky


Princip

Teplo je ze země do vody předáváno obíhající nemrznoucí kapalinou o nízké teplotě varu. Ta v plynném stavu sbírá teplo v potrubí uloženém do vrtu nebo do kolektoru pod povrchem země. V okruhu je zařazen kompresor pro dosažení požadované vysoké teploty.

Cyklus

V plastové trubce, několik set metrů dlouhé (zemním kolektoru), teče velmi chladná nemrznoucí kapalina v plynném stavu, která se průchodem zemí ohřívá (v nezámrzné hloubce je stálá teplota cca 4 °C). Odtud putuje do kompresoru, kde se plyn stlačí a tím výrazně zahřeje až na teplotu vyšší než požadujeme u vody. Odtud teče horký plyn do výměníku kde předá vodě onen tepelný přírůstek, postupně zkondenzuje a takto ochlazená kapalina zamíří zpět do kolektoru, který je současně výparníkem, kde se expanzí, tj. zplyněním výrazně ochladí na teplotu o dost nižší, než je teplota v kolektoru a při průchodu kolektorem se znova ohřívá.

Tepelná čerpadla k vytápění

Charakteristikou tepelných čerpadel je jejich relativně omezený výkon, pokud mají zároveň zůstat ekonomická. Ještě před několika lety byla drtivá většina novostaveb energeticky až dvakrát náročnější na vytápění.

S příchodem nových materiálů, zateplovacích technologií, úspornějších systému hospodaření s teplem a především nástupem nízkoenergetických staveb dnes potřebují budovy ke svému provozu mnohem méně tepla než v minulosti. Technologie současných tepelných čerpadel sice zůstává od jejich objevu takřka stejná (princip je znám přes sto let), ale je možné navrhovat mnohem menší a levnější zařízení, jež dokážou běžný dům bez problémů zásobit. Navíc se stoupajícími cenami alternativních zdrojů energie role těchto zařízení díky znatelné návratnosti investic roste.

Dnes je tepelným čerpadlem vybavena takřka každá desátá novostavba.

Standartně se používají tato tepelná čerpadla:
Obr.2: Druhy tepelných čerpadel ( zleva - země [vrt] / voda, voda / voda, země [plošný kolektor] / voda )


Tepelné čerpadlo země/voda

Odebírat nízkopotenciální energii ze země můžeme pomocí horizontálního plošného kolektoru, nebo z vertikálního vrtu. Na 1 kW výkonu tepelného čerpadla potřebujete cca 12 m vrtu. Běžná hloubka jednoho vrtu je 100-150 m. Pokud je třeba pro tepelné čerpadlo zajistit více energie, odnímá se teplo z více vrtů. Obecně lze říci, že na 1 kW výkonu tepelného čerpadla potřebujete cca 30 m2 pozemku. cena od cca 130 tis. topný výkon od cca 7 kW. U vrtu je třeba počítat s jeho regenerací, jinak může dojít k jeho vyčerpání a zamrznutí. Poté již zpravidla není vrt možné používat!

Tepelné čerpadlo vzduch/voda

Teplo je odebíráno ze vzduchu přes výparník tepelného čerpadla, přes který proudí venkovní vzduch. Výhodou tohoto zařízení jsou nízké pořizovací náklady a nenáročná instalace. Základ vychází z tepelného čerpadla vzduch/vzduch tedy klasické klimatizace. Systém je doplněn o takzvaný Hydrobox, který převádí teplo do topné vody. Nevýhodou je závislost topného faktoru na teplotě vzduchu. V dnešní době tato zařízení efektivně pracují do -15 stupňů celsia. Při nižších teplotách je v Hydroboxu instalován malý elektrokotel, který pomáhá tepelnému čerpadlu dosáhnout požadované teploty vody. Momentálně je tento způsob vytápění budov považován spolu s kondenzačními plynovými kotly za nejekonomičtější.

Tepelné čerpadlo voda/voda

Získává teplo z vody, nejčastěji studny. Je potřeba mít dvě studny čerpací a vsakovací. Voda se převádí z jedné studny do druhé přes výparník. Tento způsob se u nás v podstatě nepoužívá vzhledem k jeho náročnosti na podmínky a údržbu. Může dojít k vyčerpání studny.

Tepelné čerpadlo vzduch/vzduch

Jako zdroj vytápění nutno brát s rezervou, tyto systémy jsou většinou konstruovány především jako klimatizace, která ale v zimě může pracovat obráceně, tedy jako tepelné čerpadlo. Hodí se zejména na přitápění v období jara a podzimu.

Moderní tepelná čerpadla

Disponují frekvenčním měničem - plynulou regulací výkonu a elektronickým expanzním ventilem (EEV), např. systém vzduch voda AC Heating, PZP, NUKLEON a SAMSUNG. Tepelné čerpadlo se označuje dvojslovem, kde první slovo (před lomítkem) znamená zdroj, odkud se energie čerpá a druhé slovo označuje teplosměnné médium.
Obr.3: Další druhy tepelných čerpadel - vzduch / vzduch ( různé varianty )


Zdroje energie

* země - geotermální energie uložená v horninách nebo naakumulovaná sluneční energie v horních vrstvách zeminy. Využívá se u čerpadel země/voda
* vzduch - používá se u systémů vzduch/voda a vzduch/vzduch
* voda - nejčastěji podzemní voda z vrtu, která je v tepelném čerpadle ochlazena a jiným vrtem se vrací zpět do země. Používá se pro tepelná čerpadla voda/voda

Teplosměnné médium

*voda - obvykle jde o topnou vodu užívanou k ohřevu teplé užitkové vody, bazénů, radiátorů, podlahového topení, bazénů a mnoho dalšího
*vzduch - neboli teplovzdušné vytápění