cz Dotazník - SEMI servis s.r.o.
 

DOTAZNÍK PRO ZÁJEMCE O OPTIMALIZACI SPOTŘEBY TEPLA

Vyberte prosím z možností ve žlutě zakroužkovaných kolonkách, popřípadě vyplňte příslušný údaj v žlutě podbarveném poli. Dotazník prosím vyplňujte s diakritikou. Dotazník musí být vyplněn kompletně, aby bylo možno určit ideální návrhy optimalizace spotřeby tepla. Při nejasnostech v tomto dotazníku se nás nebojte kontaktovat na telefoním čísle +420 XXX XXX XXX nebo na emailu energetika@semi-servis.cz Návrh řešení bude proveden dle výše uvedených dat v tomto dotazníku. Při chybném zadání, nebo nekompletním vyplnění dotazníku nepřebírá společnost SEMI servis s.r.o. zodpovědnost za relevantnost návrhu řešení.

Základní údaje o objektu
Zákaz. číslo SEMI-OPTI-13070021    
Charakter objektu
  Technologie stavby
Poloha objektu

  Datum kolaudace objektu
Přídavná tepelná izolace

 

Základní údaje o topné soustavě
Počet nadzemních podlaží (včetně přízemí) Počet napojovaných uzlů z venkovních rozvodů tepla
Počet topných okruhů s měřičem spotřeby tepla   Počet vchodů objektu
Celková užitná plocha objektu   m2   Celková otopná plocha objektu   m2
Celkový počet bytů v objektu podle velikosti
1+1(0)   2+1   3+1   4+1

Pokud má objekt více jak jeden topný okruh s měřičem spotřeby, vyplňte prosím následující tabulku.

Základní údaje o topné soustavě ( platí pouze pro více jak jeden topný okruh )
1. okruh 2. okruh 3. okruh 4. okruh 5. okruh 6. okruh
Užitná plocha v uvedeném topném okruhu ( m2 )
Otopná plocha v uvedeném topném okruhu ( m2 )
Počet vchodů na uvedeném topném okruhu

Základní údaje o spotřebě tepla
Spotřeba tepla
1. okruh 2. okruh 3. okruh 4. okruh 5. okruh 6. okruh
Rok nebo topná sezóna GJ GJ GJ GJ GJ GJ
Rok nebo topná sezóna GJ GJ GJ GJ GJ GJ
Rok nebo topná sezóna GJ GJ GJ GJ GJ GJ
Cena tepla Kč za 1 GJ

Spotřeba tepla - 2. až 6. okruh - platí pouze pro objekty s více jak jedním měřičem spotřeby tepla.

Základní kontaktní údaje
Kontaktní osoba Vlastnické práva k objektu
Telefon         
        
        
        
        
        
E-mail
Ulice a č.p.
PSČ
Město
Registrační číslo - IČ
Dotazník vyplnil
Datum

Nyní prosím dotazník ještě jednou zkontrolujte. Jste-li s výsledkem kontroly spokojeni, můžete vyplněný dotazník odeslat ke zpracování.

Souhlasím, aby společnost SEMI servis s.r.o., zpracovávala údaje pro účely zprostředkování návrhu řešení a neposkytla je třetím osobám.....

   ODESLAT DOTAZNÍK KE ZPRACOVÁNÍ    


SEMI servis s.r.o. Televizní 2618, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, Česká republika IČ: 293 99 360 DIČ: CZ29399360 Zapsaná v OR vedeném KS Ostrava C38973